+374 99 12 80 82 Ուրբաթ - 14 Դեկտեմբեր 2018

ԲԱՑ ՀԱՐԹԱԿ

 • Ani Yavrents | Escape

  Ani Yavrents | Escape

  constantly trying to get out of a place you’ve built by yourself. the characters keep scuffling, punching to each other’s face, trying to canker the thoughts and emotions you’ve hidden.  then you distinguish your authority towards your own soul and here comes the peace  that seems to be aware of the stormy embodiment you were diligently

 • ԶԱՆԳԱԿ գրատուն. նոր նախագիծ, արվեստային նոր շունչ

  ԶԱՆԳԱԿ գրատուն. նոր նախագիծ, արվեստային նոր շունչ

  Հեղինակ՝  Անուշ Տեր-Խաչատրյան «Զանգակ» գրատուն Ինչի՞ց են ստեղծվում անժամանակյա մշակութային արժեքները: Իհարկե, կրքից: Կիրքն է հոսում Ջիմի Հենդրիքսի կիթառի միջով, ամեն անգամ երբ լսում ենք, կիրքն է կառուցել Դեյվիդ Ուորկ Գրիֆիթի Բաբելոնի կրկնօրինակը ֆիլմի նկարահանման համար ու նույն կիրքն էլ քանդել է այն: Էզրա Փաունդի ձայնով կիրքն է հնչեցրել նրա կանտոները (իտալերեն՝ երգ, տաղ) ու

 • The Mystery of “The Road”

  The Mystery of “The Road”

  Bars Media Documentary Film Studio is on its Road to peacefulness. Roffi Petrossian came to Armenia to understand what is to be an Armenian. “Road” is a 12-part TV documentary show illustrating a man of Armenian origin, Roffi Petrossian. His tour through Armenia is meant to unveil his heritage.The main idea of the project is

 • Hiraeth

  Hiraeth

  Ես ամեն օր արթնանում եմ մի տարածքում, որտեղ բոլորը ձևացնում են, որ արթնանալ գիտեն։ Ես էստեղ եղել եմ, ինձ պատմել են։ Ինձ պատմել են գեղեցիկ ընտանիքի մասին, երջանկության ու հավերժության։ Ես սովորել եմ սիրել ՝ առանց ժամկետի, սպասը ուտել ՝ սառը, հայրիկին գրկել ՝ ամուր, մայրիկին սիրել՝  ոչ նրա համար, որ մայրդ է։  Ես անգիր

 • Ազգայնականության դերը հայ հոգևոր մշակույթում

  Ազգայնականության դերը հայ հոգևոր մշակույթում

  Պատմության ընթացքում տարբեր ազգեր ու ժողովուրդներ ունեցել են դրացիական հարաբերություններ կամ նվաճվել են այլ ազգերի ու ժողովուրդների կողմից: Պատմական այս անժխտելի իրողության արդյունքում նրանցից շատերը հաճախ դարձել են միևնույն մշակույթի կրողներ՝ ձեռք բերելով համանման կենսապայմաններ: Սրա արդյունքում ծնվել են մտածողության համանման ձևեր: Դրանք էլ անխուսափելիորեն ներթափանցել են սեփական հոգևոր մշակույթի առանցքային ճյուղեր: Զարգացվածության առավել բարձր

 • Ինչու թողնել Շվեյցարիան

  Ինչու թողնել Շվեյցարիան

  Հարցազրույց շվեյցարացի ժամանակակից գրող և լրագրող        Հանսյորգ Շերթենլայբի հետ։ – Արդյո՞ք Ձեր վեպերին հատուկ է ներքին ընդհանուր գիծը կամ ո՞րն է դրանց հիմնական ուղերձը:  – Եթե ընդհանրացնենք, ես գրում եմ մարդկանց մասին, որոնք հասարակության ներսում չեն, այլ եզրին, մարդկանց, որոնք ինչ-որ խնդիրներ ունեն որևէ հարաբերության մեջ: Հայերեն թարգմանված «Գիշերային լողորդը» վեպի հիմնական թեման

 • Artist is a magician of ideas… Varoujan Cheterian and Gabriel Vizner in Armenia

  Artist is a magician of ideas… Varoujan Cheterian and Gabriel Vizner in Armenia

  What is art? Humanity has encountered  this question for a lot of ages. Some people would say that art is a way of survival, others should insist that it is an expression of life. Emotions, ideas, thoughts and feelings: these are the things that we may find in any piece of work of any artist.

 • «Ներս ու դուրս» անելով 21-րդ Ամենամյա Այլընտրանքային արվեստի փառատոնը

  «Ներս ու դուրս» անելով 21-րդ Ամենամյա Այլընտրանքային արվեստի փառատոնը

  Հակասությունը թաքուն կամ թաքնված ամբողջության կեղծ արտաքինն է։ Միշել Ֆուկո   Կոնկրետ այս փառատոնը համարում եմ ինքնաքննադատական, որը լավ իմաստով փորձում է վերականգնել  իր ռեսուրսները  ու ինչ-որ չափով դուրս հանել նաև հայ «փորձարարական արվեստը» համընդհանուր դեպրեսիվ անտարբերության դաշտից։ Թիմային ընկերական աշխատանքը՝ հանձինս Արմենակի, Նարեի և Գոռի, սերելով պինդ կրթական ֆոնից, ճիշտ հարցադրումներ է արել և

 • ՎԵՐՆԵՐ ՊԱՆՏՈՆ | Օբյեկտի և միջավայրի ֆունկցիոնալ ներդաշնակեցում

  ՎԵՐՆԵՐ ՊԱՆՏՈՆ | Օբյեկտի և միջավայրի ֆունկցիոնալ ներդաշնակեցում

       20-րդ դարասկզբի  արևմտյան  դիզայնի  ընդհանրացնող  հատկանիշներից է   դեռ կոնստրուկտիվիզմից եկող`  ֆունկցիան որպես ձև  ընկալելու և նախագծելու   փորձը, ինչը կարող ենք տեսնել  թե’ հայտնի դիզայներական  դպրոցների և թե’  առանձին արվեստագետների  որոնումներում:   Ձևը ենթադրում էր նյութին հարազատություն, ինչն իր հերթին արդյունավետորեն ընդգծում էր հայտնի նյութերի արտահայտչականության և հնարավորությունների լայն կիրառումը:  Նախագծվող օբյեկտում  ֆունկցիան ենթադրում էր ձևի