+374 99 12 80 82 Երեքշաբթի - 25 Հունիս 2024

ԳՐԱԴԱՐԱՆ

 • ՏՈՄԱՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

  ՏՈՄԱՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

  ՏՈՄԱՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Հռոմ, տպագրությունը Դոմինիցի Բազէի, 1584 թվական: Սա Հռոմի Գրիգոր 13-րդ պապի կողմից հաստատված Նոր տոմարն է, որը լատիներենից հայերեն են թարգմանում և տպագրում Սուլթան շահը, Հովհաննես Տերզնցին և նրա որդին՝ Խաչատուրը: Տպագրվում է նաև տոմարի վերաբերյալ պապական կոնդակը բացատրություններով: Գիրքը տպագրված է սուլթանշահ – գրանժոնյան բոլորագիր տառատեսակով, որ ստեղծվել էր 1579թ. Սուլթան շահի

 • ՊԱՏԱՐԱԳԱՏԵՏՐ: Ըստ թվագրության հայկական 4-րդ տպագիր գիրքը:

  ՊԱՏԱՐԱԳԱՏԵՏՐ: Ըստ թվագրության հայկական 4-րդ տպագիր գիրքը:

  ՊԱՏԱՐԱԳԱՏԵՏՐ Վենետիկ. Տպ. Հակոբ Մեղապարտի, 1513 Տիտղոսաթերթ՝«պատարագաՏետր է սայ յ(իսուս)ի ք(րիստոս)ի ա(ստծո)յ»: Հակոբ Մեղապարտի կողմից արված թվագրությամբ 4-րդ տպագիր գիրքն է: Այն ներկայացնում է պատարագի կարգը հայ եկեղեցում: Բաղկացած է 88 էջից: Էջակալում չունի: Տպագրությունը կատարված է սև և կարմիր ձեռագրանման բոլորագրով: Հակոբ Մեղապարտի գրքերից միայն սա ունի հիշատակարան:

 • ՈՒՐԲԱԹԱԳԻՐՔ: Հայ առաջին տպագիր գիրքը:

  ՈՒՐԲԱԹԱԳԻՐՔ: Հայ առաջին տպագիր գիրքը:

  ՈՒՐԲԱԹԱԳԻՐՔ: Տիտղոսաթերթին՝ «անուն գրոցս է Սուրբ ուրբաթագիրք»: Հայ առաջին տպագիր գիրքն է արված ՝ հայ տպագրության հիմնադիր ՀակոբՄեղապարտի կողմից, բաղկացած է 124 էջից: Տպագրությունը կատարված է  սև  և կարմիր ձեռագրանման բոլորագրով: Էջակալում չունի:  Այն ունեցել է կիրառական նշանակություն, մեծ մասամբ վաճառականների կողմից է օգտագործվել: Աղոթքների ու մաղթանքների ժողովածու է: Կան մարդուն կախարդական միջոցներով չար ուժերից