+374 99 12 80 82 Երեքշաբթի - 23 Հուլիս 2024

Անահիտ Գալստյան

  • Ակնարկ սելջուկյան արվեստի հիմնախնդրի մասին:

    Ակնարկ սելջուկյան արվեստի հիմնախնդրի մասին:

    Քոչվոր սելջուկ թյուրքերը ծագում են օղուզական քընըք ցեղախմբից, անվանումը գալիս է իրենց առաջնորդ Սելջուկի անունից: Ինչպես նշում է 11-րդ դարի հայտնի գիտնական Մահմուդ ալ-Քաշգարին, դեռևս 7-րդ դարում ներկայիս Աֆղանստանի սահմանների մոտ բնակվում էին օղուզական 24 ցեղեր, որոնք ժամանակի ընթացքում ենթարկվելով կրոնական տարբեր հոսանքների՝ Միջին Ասիայում գերակշռող արաբ բնակչության ազդեցությամբ 920-960-ական թվականներին, այնուամենայնիվ, ընդունում են իսլամ: