+374 99 12 80 82 Ուրբաթ - 19 Հուլիս 2024

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 • Ալեքսանդր Թամանյանն ու հնությունների պահպանությունը (մաս առաջին)

  Ալեքսանդր Թամանյանն ու հնությունների պահպանությունը (մաս առաջին)

  «Մեր պատմական հայրենիքում ամենուրեք սփռված հնապատմական հուշարձանները, որ հայ ցեղի ու մտքի արտադրությունն են, նրա բազմադարյան կուլտուրական կյանքի ապացույցները՝ հանդիսանում են հայ ժողովրդի գերագույն հարստությունը և նորանոր ստեղծագործությանց անսպառ աղբյուրը նրա բոլոր սերունդների համար։          Ուստի հանուն գիտության և առհասարակ մեր երկրի կուլտուրական առաջխաղացման՝ համարելով մեր երկրի հնությունների պահպանությունը Հայաստանի պետական իշխանության

 • Սինտրոնը Աքորիի Բգավոր եկեղեցում

  Սինտրոնը Աքորիի Բգավոր եկեղեցում

  Աքորիի Բգավոր  եկեղեցին, որն այսօր կիսավեր է, գտնվում է Թումանյանի շրջանի համանուն գյուղում: Եկեղեցին չունի վիմական արձանագրու­թյուն­ներ: Նրա վերաբերյալ հայտնի չեն պատմական տեղեկություններ և հի­շա­տա­կություններ: Բգավորի եկեղեցին սերտ կապի մեջ է նույն տարածաշրջանում գտնվող Քո­բայրի, Ախթալայի հուշարձանների հետ և թվագրվում է 13-րդ դարի սկզբով: Եկե­ղեցին կառուցվել է Զաքարյանների շրջանում: Ժոզեֆ Թիերին, հենվելով եկեղեցական կառույցի և

 • Քրիստոնեական եկեղեցու խորհրդաբանությունը

  Քրիստոնեական եկեղեցու խորհրդաբանությունը

    Միջնադար – մի ժամանակաշրջան, երբ աշխարհն ընկալվում էր սիմվոլիկ պատկերացումների ներքո, և արվեստում գերիշխում էր խորհրդաբանական մտա­ծե­լա­կերպը … Համաձայն քրիստոնեական պատկերացումների` եկեղեցին հանդիսանում է Տիեզեր­քի մոդելը երկրի վրա: Տաճարն ընդգրկում է ողջ Տիեզերքը և համարվում է վեր­ջի­նիս խորհրդաբանական արտապատկերումը: Տաճարի կառուցվածքում ընկած է քրիստոնեության գլ­խա­վոր գաղափարը` մարդ-աստված հարաբերությունն ու երկիր-երկինք սիմվոլիկ կա­պը: Վաղքրիստոնեական տաճարների`

 • Ակնարկ սելջուկյան արվեստի հիմնախնդրի մասին:

  Ակնարկ սելջուկյան արվեստի հիմնախնդրի մասին:

  Քոչվոր սելջուկ թյուրքերը ծագում են օղուզական քընըք ցեղախմբից, անվանումը գալիս է իրենց առաջնորդ Սելջուկի անունից: Ինչպես նշում է 11-րդ դարի հայտնի գիտնական Մահմուդ ալ-Քաշգարին, դեռևս 7-րդ դարում ներկայիս Աֆղանստանի սահմանների մոտ բնակվում էին օղուզական 24 ցեղեր, որոնք ժամանակի ընթացքում ենթարկվելով կրոնական տարբեր հոսանքների՝ Միջին Ասիայում գերակշռող արաբ բնակչության ազդեցությամբ 920-960-ական թվականներին, այնուամենայնիվ, ընդունում են իսլամ: