+374 99 12 80 82 Չորեքշաբթի - 06 Հուլիս 2022

Պահոց 1.04.2019

  • [Նոր գիրք] «Կարսի 1920 թ. ինքնասպանները»

    [Նոր գիրք] «Կարսի 1920 թ. ինքնասպանները»

    …Բոլշևիկադաշնակցական հակամարտության վրա հենված պատմագրությունը, «Կարսի 1920 թ. անկումը» քննելիս, շեշտը հիմնականում դրել է արտաքին պատճառների վրա: Այնինչ, և՛ երեկ, և՛ այսօր, արտաքին և դիվանագիտական պատճառներն ածանցյալն են ներքին խորքային պատճառների: Այդ օրերին տիրող գաղափարական, ռազմական, բարոյահոգեբանական, վարչաիրավական դրությունը հանգեցրել է բարոյալքության, դավաճանության, դասալքության, թալանի, խորացրել է եղած օտարամոլությունը և անտարբերությունը՝ որձատելով թե՛ ռազմաճակատը, թե՛