What does Monumenta mean ? Who is Huang Yun Ping?


Sorry, this entry is only available in Armenian.2 comments
 1. Արա

  5 June 2016 13:05

  Ֆրանսերենում ,,r,,-ն այնքան փափուկ է արտասանվում, որ երբեք չի կարող հնչել ,,ռ,, Ուստի՝ Գրանդ Պալե… Նույնիսկ մեծ ջանքերի գնով հնարավոր չէ HUANG YONG PING -ը Խուան Յոն Փին կարդալ… Եվ հետո՝ արդեն վերնագրում աղավաղված է ,,միջոցառման,, անվանումը… Մունումենտա

  Reply
  • Lilit

   Lilit

   11 June 2016 10:24

   Հարգելի Արա,

   “Պալե” բառը ֆրանսերենում արական սեռի է, հետևաբար ոչ թե “գրանդ” այլ “գրան”,իսկ “ր” թե “ռ” օգտագործելը զուտ նախընտրության հարց է, քանի որ օգտագործվում է բառի օտարալեզու տարբերակը:
   Ինչ վերաբերում է արվեստագետին, նրա անվան հայերեն արտասանությունը ճշտել եմ չիներենի մասնագետներից:

   Միջոցառումը կոչվում է Monumenta, հետևաբար հայերեն Մոնումենտա և ոչ Մունումենտա:

   Շնորհակալ եմ ուշադրության համար,

   Լիլիթ

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *