Some features of the Armenian Abstract Art in the 1960s and 1970s


Sorry, this entry is only available in Armenian.


One comment
  1. YURA HARUTYUNYAN

    5 September 2017 17:52

    Առանձահատկություններ այն են որ տեղ չեն գտել 1980 ից 90 ականների տաղանդավոր արվեստագետներ: Ես1960-70-ականների հայ աբստրակտ արվեստի որոշ առանձնահատկություններ
    1985 թվականին բացարձակապես միայն վերացական աշխատանքներով ընդունվել եմ ԽՍՍՀ Նկարիչների միության շարքերը :1975 Սարո Սարոխանյանի կազմակերպաված երիտասարդ Ավանգարդիստների խմբակային բացօթյա ցուցահանդեսին Կոմիտասի զբոսայգում : Մասնակիցների ցանկը թողնում եմ որ դուք լրացնեք հարգելի Արման:

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *