+374 99 12 80 82 Չորեքշաբթի - 06 Հուլիս 2022

Պիտակավորված գրառումներ որպես: խորան

  • Սինտրոնը Աքորիի Բգավոր եկեղեցում

    Սինտրոնը Աքորիի Բգավոր եկեղեցում

    Աքորիի Բգավոր  եկեղեցին, որն այսօր կիսավեր է, գտնվում է Թումանյանի շրջանի համանուն գյուղում: Եկեղեցին չունի վիմական արձանագրու­թյուն­ներ: Նրա վերաբերյալ հայտնի չեն պատմական տեղեկություններ և հի­շա­տա­կություններ: Բգավորի եկեղեցին սերտ կապի մեջ է նույն տարածաշրջանում գտնվող Քո­բայրի, Ախթալայի հուշարձանների հետ և թվագրվում է 13-րդ դարի սկզբով: Եկե­ղեցին կառուցվել է Զաքարյանների շրջանում: Ժոզեֆ Թիերին, հենվելով եկեղեցական կառույցի և